Om oss

Stockholm Korfball Klubb (SKK) är Sveriges första korfballklubb. Den startades den 8 november 2001 – 99 år efter sportens födelse – av Arno Seinstra, Stefan Henningsson och Benoit Grivel.

Klubben erbjuder träningar varje söndag samt deltar i och organiserar internationella turneringar.

Styrelsen består av Narsis Kiani(ordförande), Johanna Young, Robert Enskog(kassör), Bethuel Karanja, samt Shinjiro Nakamura.

Stockholm Korfball Klubb har fem tränare: David Winks, Angela van der Werf, Hessel van Gosliga, Matthijs van Staalduine och Lennert Jongh.

Du kan kontakta oss på info[at.at]stockholmkorfball.se  (ersätta “[at.at]” med “@”).

[English]
Stockholm korfball club is the Sweden’s first korfball club started on November 8th, 2001 by Arno Seinstra, Stefan Henningsson och Benoit Grivel.

We have training every Sunday and Wednesday, and also organize international korfball tournaments.

The Board consists of Narsis Kiani(chairman), Johanna Young, Robert Enskog(cashier), Bethuel Karanja, and Shinjiro Nakamura. Also, we have five trainers: David Winks, Angela van der Werf, Hessel van Gosliga, Matthijs van Staalduine och Lennert Jongh.

Please contact us via info[at.at]stockholmkorfball.se  (replace “[at.at]”  with “@”).